Loading...

Högkvalitativa fasadskivor för ventilerade fasader

Ventilerade fasader med StoneREX högkvalitativa fasadskivor är en av de mest efterfrågade teknikerna för ytterväggar då de utgör ett högpresterande system som garanterar att väggarna skyddas mot yttre påverkan. StoneREX erbjuder fasadalternativ till såväl arkitekter och byggföretag som till privatpersoner. Fasader måste vara hållbara, oavsett förhållandena. StoneREX fibercementskivor uppfyller detta krav: vi har klätt byggnader med stor framgång i flera år, i många olika länder med olika klimatförhållanden.

Våra skivor kan användas för nya byggnader såväl som för ombyggnation av gamla byggnader. Råmaterialen, tillverkningsprocessen och produkterna är alla miljövänliga. Tillverkningsanläggningen ger heller inte upphov till några skadliga ämnen eller utsläpp. StoneREX fasadskivor är starka och motståndskraftiga mot slitage och mekaniska stötar, de är frost- och fuktresistenta, underhållsfria och behåller sitt fina utseende i många år.

Färggranna fasader för alla sorters byggnader

Företaget