Naturfibercementskiva för krävande konstruktioner.

En utmärkt, brandhärdig skiva för alla sorters konstruktioner.

StoneREX Premium Basic är en obehandlad fibercementskiva för alla sorters konstruktioner. Skivan har en naturligt grå färg, som betong. Våra fasadskivor: färgade StoneREX Premium Color och StoneREX Premium Structure liksom de stenflistäckta skivorna StoneREX Premium Granit tillverkas genom att använda denna ytterst hållbara och starka basskiva. Skivorna kan användas som byggskiva för olika konstruktionselement utan någon behandling. Skivans styrka är på liknande nivå som en betongskiva, och den står emot väderförhållanden, brand (brandklass A2), minusgrader, insekter, mögel och solens UV-strålning. StoneREX takskivor innehåller inga substanser som är skadliga för människor eller miljö, och de bidrar till att skapa en hälsosam innemiljö i byggnaderna.

Montering

Skivorna måste monteras utan att utsättas för tryck. Om skivorna böjs på grund av tryck kan detta skada skivornas eller grundväggstrukturernas sammanfogningspunkter eller fästpunkter. Karbidsågbladen K10, DIN4990 är bäst för att skära skivorna. Skärhastigheten är 2–2,5 meter per sekund och matningshastigheten 3–3,5 meter per minut. Hålen bör borras åtminstone tre millimeter större än hålen i grundväggstrukturen. Skivorna bör monteras med skarvar på minst fem millimeter.

Förvaring och transport

Skivorna bör förvaras och transporteras på plana ytor och hållas torra. Skivorna bör supporteras över hela skivytan för att undvika att de böjs. Skivorna måste alltid bäras på sidan. Staplar med skivor ska inte vara högre än en meter. Skivorna måste skyddas mot fukt på arbetsplatsen genom att använda vattenfasta skydd eller genom att förvara skivorna under tak.

Technical parameters
Size standard6/8/10 x 1200 x 3050 mm
Materialcement, fiber, filler
Weight 1 m2 8 mm 13,2 kg, 10 mm 16,5 kg
Density, ± 150  kg/m31650 kg/m3
Bending strength, along30,0 MPa      dry
18,0 MPa      wet
Bending strength, across24,0 MPa       dry
15,0 MPa       wet
Elastic modulus15 000 N/mm2
Water absorption10 %
ClassEN12467     NT A31
Thermal expansion coefficient0,01 mm/m K
Thermal conductivity0,6 Wt/m K
Vapour permeability200 ng/m²s
Frost resistance>150 cycles
The fire resistance classA2
Temperature rangeup to 80°C