Fuktresistent vindskyddsskiva som andas. Överlägsna egenskaper.

StoneREX Windshield-skivor skyddar väggarna mot vind och frost och står emot fukt, så att värmen hålls inne och kylan ute. Skivorna har utformats för att skydda isoleringen i ytterväggarna. Windshield-skivorna gör att fukt från byggnadens insida kan ta sig igenom tack vare deras låga ånggenomgångsmotstånd. Det gör att isoleringen kan placeras direkt mot skivans insida. StoneREX Windshield är stark, mögel- och fuktresistent och skyddar byggnader mot insekter. Skivorna har utmärkt brandklassificering (brandklass A2-s1,d0) och goda ljudisolerande egenskaper.

Installation och förvaring

StoneREX Windshield-skivorna är lätta att installera. Skivorna kan skäras med vanliga träsågar, och installationen kan göras med hjälp av vanliga skruvar eller till och med spikar. Fibercementskivorna är emellertid lättast att skära med såg med karbidblad. Skivorna bör förvaras och transporteras på plana ytor och hållas torra. Skivorna bör supporteras över hela skivytan för att undvika att de böjs. Skivorna måste alltid bäras på sidan. Staplar med skivor ska inte vara högre än en meter. Skivorna måste skyddas mot fukt på arbetsplatsen genom att använda vattenfasta skydd eller genom att förvara skivorna under tak.

Technical parameters
Size standard6/9 x 1200 x 3050 mm
Materialcement, fiber, filler, mica
Weight (9 mm thickness) for 1 m2 11,2 kg
Density, ± 150  kg/m31400 kg/m3
Bending strength, along19,0 MPa      dry
11,0 MPa      wet
Bending strength, across14,0 MPa       dry
9,0 MPa       wet
Elastic modulus10 000 N/mm2
Water absorption18 %
ClassEN12467     NT B21
Thermal expansion coefficient0,01 mm/m K
Thermal conductivity0,8 Wt/m K
Vapour permeability560 ng/m²s
Frost resistance>25 cycles
The fire resistance classA2
Temperature rangeup to 80°C

StoneREX Windshield SDS