Under arbetet med fibercementskivor bör du följa dessa anvisningar:

Transport

 • Antalet skivor i en förpackning bör inte överstiga 50 paneler, och man bör inte stapla fler än tre förpackningar ovanpå varandra under transport.

Lagerförvaring

 • Fasadskivorna måste ha polyetenfilm mellan sig. Annars klibbar plattorna ihop och beläggningen skadas.
 • Skivorna måste alltid förvaras horisontellt.
 • Skivorna måste förvaras under tak eller inomhus.
 • Om skivorna förvaras utomhus bör även oöppnade pallar täckas med en film, så att det inte droppar ner fukt på förpackningen. Fukt orsakar skada på beläggningen.
 • När du öppnar pallarna bör varje skiva hanteras varsamt för att inte repa panelens yta.

Före installation

 • Se till att kontrollera tillverkningsdatumet. Skivor från olika produktionsserier kan ha olika nyanser.
 • Se till att förpackningen inte har några defekter. Om du ser någon skada så kontakta din återförsäljare eller annan StoneREX-representant.
 • Efter att skivan installerats ska den betraktas som godtagen.
 • Var alltid minst två personer för att flytta skivorna. När skivorna transporteras bör de hållas i upprätt läge för att förhindra skador.

Efter installation

 • StoneREX fasadskivor kräver ingen speciell skötsel. Vid behov kan de tvättas med vatten utan högt tryck tillsammans med en mild tvållösning.